CENA ZŁOTA

Cena złota za uncję trojańską i za jeden gram. Notowania kursu giełdowego szlachetnego kruszcu. Aktualna cena złota w dolarach za uncję i gram. Wykres cen historycznych. Notowania z ostatnich 5 i 10 lat. Zmiana kursu uncji złota w czasie rzeczywistym. Czyste złoto w najlepszej cenie. Inwestowanie w monety bulionowe i sztabki lokacyjne.

Cena złota online z ostatnich 24 godzin - 1 oz/USD

Źródło: kitco.com

Kurs złota - aktualne notowania - 1 gram/USD

Źródło: goldprice.org

Czynniki wpływające na cenę złota

Złoto jest często wykorzystywane jako zabezpieczenie majątku i kapitału, gdyż ceny złota rosną najczęście w okresach niepewności. Inwestorzy mają tendencję do wywierania znacznego wpływu na cenę złota w perspektywie krótko i średnioterminowej. Jednak długoterminowa dynamika cen jest odpowiedzią na zapotrzebowanie konsumentów i przemysłu, długoterminowe oszczędności, popyt banków centralnych oraz ogólną dynamikę podaży. Czynniki wpływające na cenę złota to przede wszystkim waluty, czyli pieniądze papierowe. Chodzi o siłę/słabość dolara amerykańskiego i innych walut w stosunku do złotego kruszcu. Wpływ na cenę ma też wzrost gospodarczy i niepewność rynku - inflacja, stopy procentowe, wzrost dochodów, zaufanie konsumentów, ryzyko związane z inwestowaniem w akcje itp. Duży wpływ na aktualną cenę złota mają instrumenty pochodne i certyfikaty, czyli tzw. "złoto papierowe", którego jest zdecydowanie więcej niż złota fizycznego. I na koniec dochodzi jeszcze dynamika popytu i podaży złota oraz wydobycie i przetwarzanie.

Inwestowanie w złoto

Inwestowanie w fizyczne złoto na masową skalę przybiera na sile. Coraz więcej osób widzi, że z systemem monetarnym jest z roku na rok gorzej. Już nie tylko banki czy instytucje kupują złoto, ale robią to też zwykli obywatele. Małe sztabki złota i monety bulionowe stanowiły około dwóch trzecich rocznego zapotrzebowania na złoto inwestycyjne i około jednej czwartej światowego popytu na złoto w ostatnim dziesięcioleciu. Popyt na bary i monety zwiększył się czterokrotnie od początku lat 2000. Trend ten dotyczy zarówno Wschodu, jak i Zachodu. Powstały nowe rynki, takie jak Chiny, a stare rynki, podobnie jak Europa, powróciły.

Monety i sztabki z metali szlachetnych występują w kilku podstawowych nominałach i miarach wagowych. Zawartość złota podaje się w próbach. Próba jest podawana w karatach lub w częściach tysięcznych. Najwyższa wartość to 24 karaty. Monety inwestycyjne spotykane są często o wartości 22 karatów. Jeśli chodzi o części tysięczne to podstawą jest próba odnosząca się do czystego złota 999,9. Często spotykane są próby 995 złota inwestycyjnego. Niższe wartości to najczęściej biżureria. Podstawową miarą wagową złota i innych metali szlachetnych jest jedna uncja trojańska. Można też spotkać monety o wadze 1/2, 1/4, 1/10 i 1/20 uncji. Waga złotych sztabek częściej podawana jest w gramach (1, 10, 20, 50, 100 i 1000 gramów), choć i uncje trojańskie też są w przypadku sztabek używane. Banki centralne, fundusze inwestycyjne wyceniane w złocie oraz inne większe instytucje opierają się na sztabkach LGD (London Good Delivery). Sztaba LGD jest standardową miarą złota używanym do rozliczeń w Londynie i waży około 400 uncji trojańskich.

Kupując złoto w złotych monetach i sztabkach, inwestorzy płacą niewielką marżę powyżej aktualnej, giełdowej ceny złota. Ogólnie rzecz biorąc, im mniejsza moneta, sztabka lub wielkość inwestycji, tym większa marża w przeliczeniu za uncję. Posiadanie fizycznego złota może wiązać się z dodatkowymi kosztami wykraczającymi poza koszt złota, w tym ubezpieczeniem i przechowywaniem. Przy zakupie monet i sztabek ze złota niezbędna jest staranność. Autentyczność złota powinna zostać zweryfikowana za pomocą oznaczenia testowego. Złoto najlepiej kupować w banku lub od renomowanego sprzedawcy. Wtedy mamy pewność, że kupujemy autentyczny kruszec.

Monety bulionowe typu Australijski Samorodek, Krugerrand czy Kanadyjski Liść Klonowy to popularne wśród inwestorów monety inwestycyjne. Ich cena jest zależna od aktualnego notowania metalu szlachetnego w nich zawartego. W tym przypadku chodzi akurat o cenę złota. Ostatnimi czasy niezwykle częste stało się lokowanie wolnych środków przez osoby fizyczne w szlachetne kruszce w postaci monet i sztabek, ponieważ są one lekarstwem na tracące swoją wartość banknoty i waluty cyfrowe. Inwestowanie w srebro i złoto jest bezpieczne, gdyż metale szlachetne są cenne dzięki swojej wewnętrznej wartości jako towaru.

Dwa największe atuty złota

Złoto jest metalem mającym dwa wyjątkowe atuty. Z jednej strony jest bardzo płynne, bez problemu można je wymienić na waluty i inne dobra. Z drugiej strony jest metalem bardzo rzadkim i trudno dostępnym. Złoto jest jednocześnie dobrem luksusowym, jak również inwestycją. Złoto to prawdziwy, uniwersalny pieniądz i nie wiąże się z ryzykiem finansowym. Jako taki może odgrywać podstawową rolę w portfelu inwestycyjnym.

Złoto działa jak dywersyfikator i mechanizm, który łagodzi straty w czasach kryzysu rynkowego. Może służyć jako zabezpieczenie przed inflacją i ryzykiem walutowym. Najważniejsze fakty, które inwestorzy powinni wiedzieć o tym metalu szlachetnym to:
* Złoto to główny składnik aktywów napędzany wieloma czynnikami, a nie tylko popytem inwestycyjnym
* Złoto jest jedną z najskuteczniejszych form dywersyfikacji
* Złoto zapewnia konkurencyjne zwroty w porównaniu do innych głównych aktywów finansowych
* Złoto zapewnia ochronę przed spadkiem i długofalowo daje zawsze pozytywne wyniki
* Z biegiem czasu waluty fiducjarne - w tym dolar amerykański - mają tendencję do spadku wartości w stosunku do złota.

Połączenie tych czynników oznacza, że ​​dodanie złota do portfela może zwiększyć zwroty skorygowane o ryzyko. Ale ile złota powinni inwestować, aby osiągnąć maksymalne korzyści? Analizy alokacji portfela wskazują, że inwestorzy, którzy posiadają od 2% do 10% portfela w złocie, mogą znacznie poprawić wydajność. Dzieje się tak nawet wtedy, gdy zakładamy konserwatywny średni roczny zwrot złota w wysokości od skromnych 2% do 4% - znacznie poniżej jego faktycznej, długoterminowej historycznej efektywności.

Ceny złota online

Ceny złota na wykresach są pobierane przez dwadzieścia cztery godziny na dobę. Ważne jest śledzenie fluktuacji cen złota, gdy jesteśmy zainteresowani inwestowaniem monety i sztabki lub ich odsprzedażą. Powyższe wykresy zawierają aktualne ceny złota online, wyświetlane jako cena za uncję i cena gram wyrażone w dolarach amerykańskich, a także historyczne kursy sięgające od trzech miesięcy do 10 lat. Notowania złota online są podstawą do sprzedaży i skupu złotych monet i sztabek powiększone o kilku procentową marżę. Ceny są automatycznie aktualizowane w czasie rzeczywistym, odświeżając się co kilka minut i przedstawiając aktualny kurs. Daje to klientom możliwość zarówno monitorowania rynku, jak i wystarczającej ilości czasu na kupno lub sprzedaż złota. Powyższe wykresy cen złotego kruszcu online są najbardziej wszechstronnymi i dokładnych darmowymi wykresami złota dostępnymi obecnie na rynku.

Co lepsze, monety czy sztabki ze złota?

Bez wątpienia zdecydowanie najlepsze na cele inwestycyjne są najpopularniejsze monety bulionowe o wadze jednej uncji. Warto pamiętać, że przy odsprzedaży złotych monet odchodzi szczegółowe sprawdzanie czy to złoto jest faktycznie złotem. Są już dostępne aplikacje do sprawdzania autentyczności monet inwestycyjnych. Do najpopularniejszych monet ze złota należy bezdyskusyjnie południowoafrykański Krugerrand. Jego wizerunek to już klasyka rozpoznawalna w niemal każdym zakątku globu. Natomiast najbardziej skomplikowany wizerunek posiada kanadyjski Liść Klonu i przez to jest najtrudniejszą monetą inwestycyjną do podrobienia.

* Złote monety inwestycyjne posiadają znany i dość skomplikowany do podrobienia wizerunek
* Złote monety mają określoną grubość, średnicę i wagę, stąd podmiana na inny metal łatwo zaburzy te proporcje
* Dużo łatwiej podrobić certyfikat złota przy sztabce, niż popularną monetę bulionową
* Kupując złoto warto brać pod uwagę łatwość jego odsprzedaży - monety są popularniejsze
* Gdy cena złota pójdzie w górę nikt nie będzie brał certyfikatu sztabki za potwierdzenie jej autentyczności